T-MAPY

Riešenia pre mestá

Poznáme potreby veľkých aj malých miest a pre ich naplnenie ponúkame širokú škálu produktov ušitých mestám na mieru z rôznych oblastí.
Určite medzi nimi nájdete aj také produkty, ktoré potrebuje práve Vaše mesto.

zakladni geoprostorove registry_miniZistiť viac
práca s katastrom a adresami

Základné geopriestorové registre

Kataster nehnuteľností
Kataster nehnuteľností - Mapové služby
Služby na vyhľadávanie adries a parciel

evidence-a-sprava-majetku-miniZistiť viac
pasporty a evidencie

Evidencia a správa majetku

Evidencia nehnuteľností, Informácie k nehnuteľnostiam, Pasport mobiliáru, Pasport ihrísk a športovísk, Pasport hrobových miest, Pasport pamiatok, Pasport reklamných zariadení, Technická evidencia stavebných objektov, Evidencia hnuteľného majetku

zivotni-prostredi-miniZistiť viac
zeleň či komunálny odpad

Životné prostredie

Pasport zelene
Pasport odpadového hospodárstva

technicke-site-miniZistiť viac
infraštruktúra

Technické siete

Pasport vodovodov a kanalizácií
Pasport verejného osvetlenia
Pasport optickej siete
Mapa technickej infraštruktúry

traffic jamZistiť viac
evidencia a údržba komunikácií

Doprava

Pasport komunikácií
Blokové čistenie
Zimná údržba

Sprava-a-rozvoj-mesta-miniZistiť viac
aj pre verejnosť

Správa a rozvoj mesta

Hlásenie závad
Rozvojové lokality, brownfields
Evidencia investičných zámerov
eAnalýza bezpečnosti
Voľby
Kam mám ísť voliť?

datove-sklady-miniZistiť viac
dáta a dokumentácie

Správa dátových skladov

ePríjemka
eVýdaj
Metainformačný systém

ostatni_miniZistiť viac
ostatné

Dalšie produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Digitálne povodňové plány
Spracovanie a analýzy geografických dát
Tvorba kartografických výstupov

Mestá sú jednými z našich najväčších zákazníkov. Podľa toho k nim pristupujeme. Vedia, že sa na naše služby môžu kedykoľvek spoľahnúť.

Prečo
T-MAPY?

48

miest sa už stalo našimi zákazníkmi

16

rokov už plníme mestám ich predstavy

83

zamestnancov sa stará o Vašu spokojnosť

Kto sú naši klienti?