T-MAPY

Riešenia pre mestá

Poznáme potreby veľkých aj malých miest a pre ich naplnenie ponúkame širokú škálu produktov ušitých mestám na mieru z rôznych oblastí.

Určite medzi nimi nájdete aj také produkty, ktoré potrebuje práve Vaše mesto.

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
práca s katastrom a adresami

Základné geopriestorové registre

Kataster nehnuteľností
Kataster nehnuteľností - Mapové služby
Služby na vyhľadávanie adries a parciel

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
pasporty a evidencie

Evidencia a správa majetku

Evidencia nehnuteľností, Informácie k nehnuteľnostiam, Pasport mobiliára, Pasport ihrísk a športovísk, Pasport hrobových miest, Pasport pamiatok,, Pasport reklamných zariadení, Technická evidencia stavebných objektov, Evidencia hnuteľného majetku

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
zeleň či komunálny odpad

Životné prostredie

Pasport zelene
Pasport odpadového hospodárstva

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
infraštruktúra

Technické siete

Pasport vodovodov a kanalizácií
Pasport verejného osvetlenia
Pasport optickej siete
Mapa technickej infraštruktúry

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
evidencia a údržba komunikácií

Doprava

Pasport komunikácií
Blokové čistenie
Zimná údržba

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
aj pre verejnosť

Správa a rozvoj mesta

Hlásenie závad
Rozvojové lokality, brownfields
Evidencia investičných zámerov
eAnalýza bezpečnosti
Voľby
Kam mám ísť voliť?

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
dáta a dokumentácie

Správa dátových skladov

ePríjemka
eVýdaj
Metainformačný systém

, Mestá, T-MAPY spol. s r.o.Zistiť viac
ostatné

Daľšie produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Digitálne povodňové plány
Spracovanie a analýzy geografických dát
Tvorba kartografických výstupov

Mestá sú jednými z našich najväčších zákazníkov. Podľa toho k nim pristupujeme. Vedia, že sa na naše služby môžu kedykoľvek spoľahnúť.

Prečo
T-MAPY?

27

miest už sa stalo našimi zákazníkmi

11

rokov už plníme mestám ich predstavy

57

zamestnancov sa stará o Vašu spokojnosť

Kto sú naši klienti?