T-MAPY

Riešenia pre firmy

Vyvinuli sme pre Vás unikátne riešenie, ktoré vďaka jednoduchej integrácii s aktuálnym podnikovým systémom (BI, CRM, ERP) okamžite doplní Vaše obchodné dáta o dôležitý geografický kontext. Získate tak úplne nový pohľad na Vaše dáta, klientov, dodávateľov či obchodné výsledky.

Podnikové informačné systémy

T-CORPIS

Geopriestorové mapy pre podnikové informačné systémy
kompatibilita s ľubovoľným podnikovým systémom
geografická vizualizácia dát a analýzy
zdroj nových informácií

T-SEARCH

vyhľadávanie v adresách a parcelách
webová služba
najaktuálnejšie dáta
100% zhoda s RÚIAN aj licenciami

Kto sú naši klienti?