Pasport komunikácií

optimálne webové riešenie evidencie komunikácií a súvisiacich prvkov

Aplikácia Pasport komunikácií je nástroj pre komplexnú pasportizáciu komunikácií a súvisiacich prvkov v správe mesta, obce či poverenej organizácie, pre vedenie údržby komunikácií a blokového čištenia.

Pasport komunikací_mini

Hlavné funkcie

evidencia dát pasportu komunikácií

zobrazenie a editácia jednotlivých objektov pasportu v mape

vyhľadávanie objektov podľa jeho atribútov

editácia a doplňovanie atribútov u existujúcich objektov

zobrazenie a editácia jednotlivých prvkov pasportu na mape

pasport_komunikaci_mini

Základné prínosy

variabilný prístup k dátam

prístup k dátam je riadený na úrovni užívateľských práv, ich prideľovanie a správa je veľmi operatívne, práva majú radu úrovní a pre jednotlivé časti pasportu je možné samostatné nastavenie

rýchla editácia dát

aplikácia disponuje radou číselníkov, ktoré sú pre väčšinu atribútov predvyplnené, oprávnený správca aplikácie môže číselníky podľa potreby upravovať

jednoduché užívateľské prostredie

pre prácu s aplikáciou stačí oprávnenému uživateľovi bežný PC alebo tablet s prístupom k internetu/intranetu a štandardný webový prehliadač, bez nutnosti inštalovať akýkoľvek doplnkový SW

jednotný zdroj dát pre všetkých

informácie zhromaždené v aplikácii môže mať k dispozícii ľubovolné množstvo interných/externých pracovníkov organizácie (ako pre editáciu, tak pre čítanie), vybrané informácie môžu byť poskytnuté verejnosti

podpora práce s dátami

aplikácia obsahuje nástroje pre export/import databázovo uložených dát do formátu ESRI Shapefile, import DGN súborov, ľubovolné základné atribúty je možné exportovať do formátov CSV, XLS, XML, XHTML

integrácia s GIS

editácia polohy jednotlivých prvkov na mape prebieha priamo v mapovej časti aplikácie, k dispozícii sú editačné nástroje pre línie, plochy i polygony

blokove-cisteni_mini

Databázová časť aplikácie - štruktúra

Databázová časť pasportu sa skladá z čiastkových samostatne citovateľných častí (modulov) jednotlivých prvkov komunikácií.

Zoznam modulov:

 • komunikace + opravy
 • úseky + opravy
 • mosty + opravy
 • svislé dopravní značení + opravy
 • vodorovné dopravní značení + opravy
 • zásahy
 • povrchy + opravy
 • parkoviště + opravy
 • vpustě + opravy
 • technické objekty + opravy
 • ostatní objekty + opravy
 • sjezdy + opravy
 • údržba komunikací
 • blokové čištění
 • zájmové oblasti
 • prohlídky komunikací
 • cykloopatření, stojany na kola, cyklotrasy

Aplikácia umožňuje kompletnú správu komunikácií vrátane nadväzujúcich súčastí ako je dopravné značenie, vpusty, parkoviská atď. V pasporte je možné evidovať a plánovať aj prehliadky a opravy komunikácií, letnú a zimnú údržbu a blokové čištenie komunikácií. Súčasťou pasportu je i evidencia cykloopatrení, stojanov na bicykle a cyklotrás. Rozsah prístupu k jednotlivým častiam aplikácie je definovaný prístupovými právami.

prohlidky-komunikace-1_mini
prohlidky-komunikace-2_mini

Základné využitie a funkcionalita aplikácie

 • evidence jednotlivých prvků komunikací a detailní informace o nic
 • vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu / dílčích atributů
 • editace pomocných číselníků pro každou část pasportu
 • nastavení uživatelských oprávnění pro přístup k aplikaci a dílčím agendám
 • vazba do GIS – mapové aplikace, kde je možné editovat polohu (geometrii) jednotlivých prvků
 • export tabulek do SHP, DBF souborů
 • import SHP, DBF souborů do databáze
 • import DGN souborů do podkladů
 • upozorňující e-maily na zásahy/údržbu
 • nastavení zájmových oblastí
 • dokumentaci a videonávody k aplikaci naleznete zde: Pasport komunikací - dokumentace

Mapová časť aplikácie

Medzi hlavné úlohy, ktoré mapová časť aplikácie umožňuje, patrí: 

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně dynamické legendy
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů, linií nebo ploch (polygonů)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby
 • nastavení zájmových oblastí
pakom_cykloopatreni_mini

Referencie

Moderná evidencia miestnych komunikácií pomáha veľkým mestám i malým obciam, spokojnými zákazníkmi sú napr.:

 • Jihlava
 • Frýdek - Místek
 • Karviná
 • Český Krumlov
 • Brno
 • Valašské Meziříčí
 • Chomutov
 • Jablonec nad Nisou
 • Klášterec nad Ohří
 • a další...

Kontakt

Ak chcete vidieť ukážku naživo, pripraviť demo, alebo sa nezáväzne dozvedieť viacT-MAPY Pasport komunikácií alebo máte záujem o iné riešenia? Kontaktujte nás, veľmi radi Vám budeme venovať náš čas.