T-MAPY Slovensko

Profil spoločnosti

História a súčasnosť

Spoločnosť T-MAPY Slovensko s.r.o. vznikla 04.08.2015 odkúpením spoločnosti GISTA s.r.o. materskou spoločnosťou T-MAPY spol s.r.o. založenou v roku 1992. Od počiatku svojej existencie sa orientuje na poskytovanie služieb v oblasti informačných a geoinformačných technológií. V roku 2003 sa spojili tri spoločnosti – T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – a vznikol jeden z najsilnejších subjektov na českom a slovenskom trhu geoinformačných technologií. Tento rozvoj bol sprevádzaný rozširovaním činnosti spoločnosti od spracovania dát a implementácie software tretích strán až po vývoj vlastného GIS software a poskytovania komplexných služieb v tejto oblasti.

T-MAPY dnes patria mezi lídrov v oblasti geoinformačných technológií v Slovenskej a Českej republike. Dodávame komplexné riešenie pre verejnú správu, dispečerské pracoviská, krízové riadenie, územné plánovanie, armádu aj životné prostredie. Sme partnerom nadnárodnej skupiny T-Kartor Group a spolupodieľame sa na riešení zahraničných projektov.

Našim cieľom je pomáhať vám lepšie pracovať s priestorovými informáciami. Geografický informačný systém chápeme ako živý organismus, ktorý v sebe integruje dáta, hardware, software a všetkých jeho používateľov. Vo všetkých fázach jeho vývoja zdôrazňujeme posledné z troch písmen v názve GIS – teda „S“ ako systém. Snažíme sa, aby cieľom realizačného tímu zloženého zo zadávateľa, dodávateľov a integrátora bol vždy funkčný GIS.

Identifikačné údaje firmy