Pasport objektů drobné architektury

optimální webové řešení evidence drobných objektů památkového charakteru

Aplikace Pasport objektů drobné architektury je nástroj pro komplexní pasportizaci drobných objektů, které nemají status památkového objektu, ale jsou vedeny jako památky.

obj_dr_atch_1_var1_mini

Hlavní funkce

vedení evidence dat pasportu

zobrazení a editace jednotlivých objektů pasportu v mapě

vyhledání objektu podle jeho atributů

editace a doplňování atributů u existujících objektů

zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

zobrazení rozšiřujících informací o objektu pomocí odkazu na webové stránky

obj_dr_arch_3_mini

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

přístup k datům je řízen na úrovni uživatelských práv, jejich přidělování a správa je velmi operativní, práva mají řadu úrovní a pro jednotlivé části pasportu je možné samostatné nastavení

rychlá editace dat

aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může číselníky dle potřeby upravovat

jednoduché uživatelské prostředí

pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC nebo tablet s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW

jednotný zdroj dat pro všechny

informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti

podpora práce s daty

aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, import DGN souborů, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML

integrace s GIS

editace polohy jednotlivých prvků v mapě probíhá přímo v mapové části aplikace

obj_dr_arch_2_mini

Využití 3D technologií

Ke každému objektu je možné připojit jeho 3D prezentaci.

obj_dr_arch_22_mini

Přehled hlavních atributů

Objekt drobné architektury je identifikován pomocí:

 • názvu
 • údajů z katastru nemovitostí
 • údajů z Registru územní identifikace

Správce objektu může specifikovat objekty pomocí:

 • data vzniku díla
 • slohového zařazení
 • jména autora díla
 • dalších popisných údajů, jako je text na náhrobku, rozměry díla atd.
obj_dr_arch_4_mini

Základní funkčnost aplikace

 • evidence jednotlivých objektů drobné architektury a detailní informace o nich
 • vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu / dílčích atributů
 • editace uživatelských číselníků
 • nastavení uživatelských oprávnění pro přístup k aplikaci a opravám
 • vazba do GIS – mapové aplikace, kde je možné editovat polohu (geometrii) jednotlivých prvků
 • export tabulek do SHP, DBF souborů
 • import SHP, DBF souborů do databáze
 • import DGN souborů do podkladů
 • upozorňující e-maily na záruky/revize
 • upozorňující e-maily na záruky / revize
 • nastavení zájmových oblastí
obj_dr_arch_bez_invcis_mini
obj_dr_arch_val_hrob_mini

Mapová část aplikace

Mezi hlavní úlohy, které mapová část aplikace umožňuje, patří:

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • vyhledávání objektů drobné architektury
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby
 • napojení na street view nebo panoramu

Mapová aplikace umožňuje společné zobrazení a vyhledávání objektů drobné architektury a památek z aplikace pasportu památek.

Objekty drobné architektury jsou v mapové aplikaci zobrazeny pomocí jednoduchých přehledných symbolů. Vizualizace symbolů je modifikována dle následujících pravidel:

 • Jsou odlišeny objekty s vyplněným nebo nevyplněným inventárním číslem.
 • Jsou odlišeny objekty s připojeným nebo nepřipojeným 3D modelem.
 • Lze odlišit objekty s různým vyplněním atributu kategorie. V současné době je připravena vizualizace s kategorií „válečné hroby“.
 • Lze uživatelsky barevně odlišit objekty dle správy objektu.

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu objektů drobné architektury či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz