mOBEC disponuje vyspelými nástrojmi, ktoré úplne pokrývajú potreby užívateľov z radov malých miest a obcí. Popri zobrazení mapových podkladov umožňuje naša aplikácia napríklad priamo tvorbu a editáciu dát prostredníctvom webového prehliadača. Po kliknutí na tlačítko nižšie si môžete prácu v mOBEC nezávezne vyskúšať. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok k produktu, nás neváhajte kontaktovať.

mOBEC - nástroje, funkcie a vlastnosti

Základné nástroje a funkcie.

Základ mOBEC tvoria samozrejme nástroje a funkcie pre komfortnú prácu s dátami katastra nehnuteľností:

 • vyhľadávanie (parcela, budova, jednotka, LV, vlastník),

 • zobrazenie na mape,
 • identifikácia parcely z mapy,
 • identifikácia susedných parciel,
 • vytváranie zostáv a výpisov z LV,
 • tlač a mnoho ďalších.
gis4u-zakladni-nastroje_small
gis4u-pokrocila-editace_small

Pokročilé funkcie vlastnej editácie

Navyše je mOBEC vybavená, oproti obvyklým riešeniam, nástrojmi pre ľahkú editáciu grafiky. Užívatelia majú možnosť samostatne meniť napríklad:

 • zakresliť si do mapy katastra prenajatú časť parcely, zábor priestranstva, investičný zámer, informáciu o situácii v danom mieste a pod.,

 • vytvoriť si vlastný pasport objektov v teréne (napríklad hydranty, mobiliár, povrchové znaky inžinierskych sietí, zberné miesta triedeného odpadu atď.),

 • vytvoriť mapu obchodov a služieb v obci.

Modularita a univerzálnosť

mOBEC je tvorená tromi základnými modulmi, prostredníctvom ktorých je užívateľ schopný:

 • pracovať s kompletným prístupom do katastra nehnuteľností,
 • zakreslovať do katastrálnej mapy informácie o parcelách alebo územiach (prenájmy, zábory, vedenie inžinierskych sietí a pod.),

 • vytvárať ľubovoľné bodové pasporty (dopravné značenia, povrchové znaky inžinierskych sietí, obchod a služby a pod.)

Keď ale užívateľ časom zistí, že napríklad pre niektorý z bodov pasportu potrebuje komplexnejšie evidenčné nástroje, sme schopní jednoducho rozšíriť mOBEC o požadovaný modul. Najčastejšie ide o pasport komunikácií, mobiliáre alebo pasport cintorínov.

V žiadnej verzii mOBEC nie je obmedzené, aké dáta budete v systéme zbierať. Záleží iba na Vás, koľko informácií chcete evidovať k danému modulu. Každý zo základných modulov obsahuje číselníky typov objektov. Tieto číselníky si môžete sami upravovať podľa Vašich potrieb. Chcete vytvoriť napríklad pasport hydrantov? Jednoducho zadáte do číselníka nový typ "Hydranty", priradíte tomuto typu mapovú značku a môžete pracovať.

nový rozcestník_mini

Integrácia dát

mOBEC umožňuje v mapových aplikáciách integrovať najrôznejšie mapové podklady pre územie danej obce alebo mesta:

 • kataster nehnuteľností,
 • územný plán,
 • letecké snímky,
 • inžinierske siete,
 • pasporty (komunikácie, zeleň, mobiliár, osvetlenie, cintoríny atď.),

 • administratívne hranice,
 • volebné okrsky,
 • historické mapy a mnoho ďalších.
gis4u-integrace-dat_small

Celé riešenie mOBEC je vytvorené na vlastných technológiách T-WIST a Spinbox.