Bratislava, 21. mája 2024 - Geoinformačné služby spoločnosti T-MAPY využívajú samosprávy na Slovensku 30 rokov. Riešenia, s ktorými denne pracuje viac ako 800 obcí a miest prinášajú spoľahlivé informácie pre bežnú agendu aj strategické rozhodnutia samospráv.

T-MAPY sa preto stali novým exkluzívnym partnerom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v oblasti geoinformatiky.

Partnerstvo so spoločnosťou T-MAPY je prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce so samosprávou. Rád by som pripomenul, že úroveň partnera nie je automatická, ale nášmu rozhodnutiu predchádza dôsledné posúdenie kvalít aj reputácie firmy. Uvedomujeme si, že pre správne fungovanie modernej samosprávy sú nevyhnutné kvalitné dáta. T-MAPY dokážu kľúčové geoinformačné dáta priblížiť tak, aby sme zlepšili fungovanie menších aj veľkých sídiel. Tešíme sa na spoločné projekty a verím, že viac slovenských samospráv siahne po nástrojoch, ktoré majú reálny úžitok.

i_7469061

doc. PaedDr. Jozef Božik PhD.

predseda ZMOS
20240521_145823

Geoinformačné služby spoločnosti T-MAPY prepájajú expertízu viac ako 130 špecialistov z rôznych oblastí. Ku kľúčovým službám spoločnosti T-MAPY patrí denne aktualizovaný elektronický kataster, digitálna technická mapa, dáta na podporu stavebného konania, správy daní alebo zelene, digitálne cintoríny, prípadne projekty pasportizácie.

T-MAPY prinášajú komplexný pohľad na rozličné dáta dôležité pre riadenie obce v jednoduchej a prehľadnej podobe. Denne s našimi systémami pracujú stovky ľudí v obciach a mestách, ktorí sú našou najlepšou referenciou. Vážime si dôveru vedenia ZMOS, ktorá je pre nás jasným signálom, že slovenská samospráva chce byť modernou a hľadá cesty, ako fungovať efektívnejšie a s ohľadom na potreby občanov, inštitúcií a podnikateľov. Práve im pomáhajú informácie, ktorým u nás dávame priestor.

JG

Mgr. Jan Gašpárek

konateľ, T-MAPY s. r. o.

Čo prináša partnerstvo ZMOS a T-MAPY pre obce a mestá na Slovensku?

  • Prístup k najmodernejším geoinformačným technológiám
  • Nástroje a postupy prispôsobené potrebám veľkých miest aj menších obcí
  • Možnosť individuálnych konzultácií pri tvorbe projektov, ako napr. parkovacia politika alebo pasportizácia
T-MAPY_ZMOS