T-MAPY

Řešení pro subjekty státní správy

Pro státní správu nabízíme rozmanitou škálu produktů z různých oblastí.

Vždy sledujeme aktuální platnou legislativu a její změny pak promítáme do našich aplikací.

, Subjekty státní správy, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
práce s katastrem a adresami

Základní geoprostorové registry

Katastr nemovitostí - REN
Katastr nemovitostí - Mapové služby
RÚIAN - služby pro vyhledávání adres a parcel

, Subjekty státní správy, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
pasporty a evidence

Evidence a správa majetku

Evidence nemovitého majetku
Informace k nemovitostem
Pasport památek
Technická evidence stavebních objektů
Evidence movitého majetku

, Subjekty státní správy, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
ÚPD, ÚAP

Územní plánování

Územně analytické podklady (ÚAP)

, Subjekty státní správy, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
i pro veřejnost

Správa a rozvoj města

Hlášení závad
Rozvojové lokality, brownfields
Evidence investičních záměrů
eAnalýza bezpečnosti

, Subjekty státní správy, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
data a dokumentace

Správa datových skladů

ePřejímka
eVýdej
Metainformační systém

, Subjekty státní správy, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
ostatní

Další produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Zpracování a analýzy geografických dat
Tvorba kartografických výstupů

Proč
T-MAPY?

27

let na trhu

164

stálých zákazníků

6563

realizovaných zakázek

57

zaměstnanců se stará o Vaši spokojenost

Kdo jsou například naši klienti?