Pasport pamiatok

efektívna aplikácia pre evidenciu a správu pamiatkových objektov

Webová aplikácia Pasport pamiatok umožňuje modernú evidenciu a správu pamiatkových objektov s možnosťou napojenia na Pamiatkový katalóg NPÚ.

Pasport památek_mini

Informácie o pamiatkach

V aplikácii je možné evidovať množstvo detailných informácií o pamiatkach ako sú napríklad:

  • vytvorenie súboru dát daného objektu (18. storočie...)
  • slohové zaradenie objektu
  • informácie o tom, či objekt leží v pamiatkovej zóne alebo ochrannom pásme pamiatkovej zóny
  • informácie o využití v cestovnom ruchu (napr. typ pamiatky - cirkevná, technická, vojenská, ...)
  • informácie o autorovi diela (meno autora), o type diela (socha, kríž, atď.), materiály apod.
Pasport památek2_mini
Pasport památek3_mini

Ďalšie vlastnosti

Exporty

do súborov, shp alebo dbf

Prílohy

Pre dokumentáciu stavu pamiaky alebo opravy je možné taktiež k jednotlivým pamiatkam pridať fotografické alebo textové prílohy. Fotografie a pod. sa tak môžu použiť pri prezentácii pamiatok na verejnosti. 

Mapová časť

Aplikáciu je možné obojsmerne prepojiť s mapou a tak vytvoriť geografický informačný systém o pamiatkových objektoch.

Pamiatkový katalóg

Jednotlivé pamiatky sa dajú napojiť na pamiatkový katalóg vedený v Národnom pamiatkovom ústave.

Agenda opráv

Modul pre vedenie agendy opráv dokumentuje celý proces opravy. Súčasťou je napr. história opráv, termíny, e-mailové notifikácie, záruky, atď.

Intuitívne ovládanie

Pre ovládanie aplikácie sa používa bežný www prehliadač (Chrome, FF, IE / Edge, ...).

Aplikácia pre verejnosť

Aplikácia môže slúžiť ako evidencia pamiatkových objektov a ich správa (opravy), ale aj k prezentácii pamiatok pre verejnosť.

papam_verejnost_mini

3D objekty v aplikácii

Vďaka aplikácii je možné zobraziť 3D objekty priamo vo Vašom prehliadači. 
3D náhľady môžete rotovať a prezerať si 3D modely z rôznych uhlov pohľadu.

3da_mini
3dbb_mini

Kontakt

Ak sa chcete nezáväzne dozvedieť viac o T-MAPY Pasporte pamiatok alebo iných riešeniach Kontaktujte nás, rádi sa Vám budeme venovať