Stretnutie užívateľov produktov a služieb spoločnosti T-MAPY s. r. o.

zrusene

Vážení zákazníci, obchodní partneri a priatelia spoločnosti T-MAPY,
radi by sme Vás pozvali na Stretnutie užívateľov produktov a služieb spoločnosti T-MAPY.

V rámci bohatého programu konferencie Vás oboznámime s novinkami v technológiách a produktoch našej spoločnosti a predstavíme Vám zaujímavé projekty, na ktorých sa podieľame. Program pripravujeme tak, aby bol zaistený dostatok priestoru a príležitostí pre diskusie o konkrétnych témach, zdieľanie a výmenu praktických skúseností s využitím GIS a IS vo Vašej organizácii.

Ubytovanie

 • zaistené v Hoteli Zerrenpach Osrblie v dvojlôžkových a jednolôžkových izbách
 • individuálna doprava

Termíny a účastnícky poplatok

 • Prihlášky posielajte do 20. 9. 2022
 • Účastnícky poplatok: 120,- € vrátane DPH
 • Poplatok zahŕňa najnutnejšie výdavky spojené s konaním konferencie vrátane ubytovania a stravy.

Registrácia účastníkov bude ukončená 20. septembra 2022. Poplatok za účasť bude fakturovaný vopred, nie je možné uhradiť ho na mieste.

Rámcový program

Program Stretnutia užívateľov bude spresnený v priebehu mesiaca september 2022.

Štvrtok

29. 9. 2022
 • 8:00 - 10:00

  Príchod a registrácia

 • 10:00 - 12:00

  Odborný program

 • 12:00 - 13:00

  Obed

 • 13:00 - 16:30

  Odborný program

 • 16:30 - 19:00

  Voľnočasové aktivity

 • 19:00 - ???

  Spoločenský večer

PRIHLÁŠKY

Pre prihlásenie stačí vyplniť elektronický formulár

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na e‑mailovej adrese:

info@tmapy.sk

Vyplnením prihlasovacieho formulára záväzne potvrdzujem svoju účasť na Stretnutí užívateľov firmy T-MAPY s. r. o. v dňoch 29. 9. – 30. 9. 2022 v Hoteli Zerrenpach Osrblie.
Účastnícky poplatok bude uhradený vopred na základe zaslanej faktúry.